Disclaimer en privacybeleid

Aansprakelijkheid

Autotips.nl (voorheen Carinfopoint.com, onderdeel van TBMK Activities B.V.) doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. We werken regelmatig onze database met prijzen bij, maar het kan gebeuren dat een aanbieder in de tussentijd iets heeft gewijzigd. Wij geven op geen enkele manier advies, beslissingen die bezoekers nemen op basis van de informatie op onze site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar [email protected]

Diensten

TBMK Activities B.V. biedt via Autotips.nl diensten voor autokopers in bemiddeling. Op deze diensten zijn de voorwaarden van de leverancier van toepassing. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Getoonde foto’s geven een indruk van het betreffende model, maar is niet bedoelt om exact de auto weer te geven van de betreffende aanbieder.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan TBMK Activities B.V. of aan haar licentiegevers, worden uitdrukkelijk voorbehouden en mogen niet worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Informatie van derden

TBMK Activities B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks en behoudt zich het recht voor om reacties te hergebruiken, te weigeren of in te korten.

Video- en fotomateriaal

Onze website bevat enkel (deep)links en embeds naar op internet vrij beschikbare informatie (video’s, fotomateriaal en persartikelen). Er worden geen kopieën binnen deze website bewaard. De auteursrechten en aansprakelijkheden op dit materiaal behoren toe aan de oorspronkelijke producent / auteur. TBMK Activities B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal en accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Voor ons videomateriaal en fotomateriaal is veel gebruik gemaakt van vrij beschikbaar materiaal, meestal onder Creative Commons licentie en van Youtube. Dit materiaal kun je onder dezelfde voorwaarden gebruiken zoals aangeboden. Een verwijzing naar onze site, zonder suggestie dat wij betrokken zijn bij de inhoud van het betreffende artikel, wordt op prijs gesteld. Uitgezonderd is het (foto)materiaal waar TBMK Activities B.V. geen rechten op heeft, zoals foto’s van ShutterStock.com.

Privacybeleid

Onze site gebruikt enkel cookies om te kunnen functioneren. Wij gebruiken geen cookies met privacygevoelige informatie, om je te volgen, voorkeuren bij te houden of om hier een gepersonaliseerd aanbod op te baseren. Er worden cookies gebruikt voor:

  1. Algemeen functioneren van de website
  2. Google Analytics om de websitebeleving te optimaliseren (privacyvriendelijk ingesteld, zie hieronder voor een toelichting)
  3. Het is mogelijk dat de vergelijkers cookies gebruiken om aan de aanbieder door te geven dat je via ons bij de betreffende website bent uitgekomen

Onze Google Analytics en Google Tag Manager is privacyvriendelijk ingesteld conform de AVG-richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij geen toestemming vooraf voor het gebruik van cookies noodzakelijk is:

  1. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  2. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd (anonimized)
  3. ‘Gegevens delen’ is uitgezet
  4. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Bovendien maken wij geen gebruik van cookies om u te volgen of om naderhand persoonlijk advertenties te tonen, zoals een Facebook-pixel. Wij vergelijken autodiensten. Punt.

Affiliate cookies

Deze website maakt gebruik van de diensten van Daisycon en Tradetracker.com om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners Daisycon en Tradetracker.com gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten Daisycon Tradetracker.com dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor deprivacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon of het privacybeleid beleid van Tradetracker.com.

Vergelijken van leningen en verzekeringen

Onze vergelijkers voor autoverzekeringen en leningen worden verzorgd door een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nlKomparu.com en Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Dan wel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, dat deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. TBMK Activities B.V. heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.