Maak voordat je een privateleaseauto besteld een inschatting van het aantal kilometers per jaar met onderstaande rekenhulp. Vergelijk voor extra zekerheid de berekende waarde ook met de kilometers die je de afgelopen jaren hebt gereden, bijvoorbeeld door kilometerstanden op APK-formulieren te vergelijken. De gemiddelde Nederlander rijdt tussen de 10.000 en 20.000 kilometer per jaar.

Let er goed op dat dit rekenmodel je helpt om het aantal kilometers dat je per jaar rijdt in te schatten. Gedurende een jaar kan er veel gebeuren waardoor je meer rijdt dan gepland.

Foto – Pixabay.com CCO: link

Rekenmodellen zijn altijd een benadering van de werkelijkheid. Het gebruik van onze rekenmodellen is voor eigen risico, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van een lening, gaan we er vanuit dat de rente ongewijzigd blijft gedurende de looptijd. Om een lening met privatelease goed te kunnen vergelijken over de dezelfde looptijd, gaan we er in de berekening vanuit dat je de lening aflost op basis van de afschrijving. Verkoop je de auto aan het einde van de looptijd, dan los je hiermee het restant af. Je kunt dit aanpassen door het schuifje me aflossing te verhogen (b.v. 33% voor 3 jaar, 25% voor 4 jaar of 20% voor 5 jaar). Hierdoor wordt een lening duurder, maar hou je aan het einde wél de auto over.

Het doorgeven van eventuele fouten in de rekentool of suggesties voor nieuwe rekentools via info@carinfopoint.com wordt zeer prijs gesteld.

Meer rekenhulp

Meer privatelease

Back to top