Om het je makkelijk te maken om privatelease met een lening of zelf sparen te vergelijken, hebben we onderstaande rekentool ontwikkeld. De afweging tussen privatelease en een autolening is niet alleen financieel, beide opties hebben ook specifieke voor- en nadelen. Deze hebben we in een blog voor je beschreven. Er is ook een uitgebreide versie, hierin kun je de vaste kosten aanpassen en zie je de tussenstappen van de berekening. Gebruik ook onze rekenhulp voor een schatting van het aantal kilometers per jaar.

Rekenmodellen zijn altijd een benadering van de werkelijkheid. Het gebruik van onze rekenmodellen is voor eigen risico, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van een lening, gaan we er vanuit dat de rente ongewijzigd blijft gedurende de looptijd. Om een lening met privatelease goed te kunnen vergelijken over de dezelfde looptijd, gaan we er in de berekening vanuit dat je de lening aflost op basis van de afschrijving. Verkoop je de auto aan het einde van de looptijd, dan los je hiermee het restant af. Je kunt dit aanpassen door het schuifje me aflossing te verhogen (b.v. 33% voor 3 jaar, 25% voor 4 jaar of 20% voor 5 jaar). Hierdoor wordt een lening duurder, maar hou je aan het einde wél de auto over.

Het doorgeven van eventuele fouten in de rekentool of suggesties voor nieuwe rekentools via info@carinfopoint.com wordt zeer prijs gesteld.

Foto – Pexels.com: link

Meer rekenhulp

Meer privatelease

Back to top